<div align="center"> <h1>Wizualne obserwacje gwiazd zmiennych</h1> <h3>sswdob</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.sswdob.republika.pl" rel="nofollow">www.sswdob.republika.pl</a></p> </div>